ДИАГНОСТИКА НА ЗРЕНИЕТО

- Компютърна рефрактометрия;
- Компютърна кератометрия;
- Тонометрия (измерване на вътреочно налягане);

   - по Голдман (златен стандарт);
   - по Шиотц;
   - по Маклаков;
   - пневмотонометрия (с въздух);
   - icare;
- Обследване на преден очен сегмент - биомикроскопия;
- Изследване на заден очен сегмент - офталмоскопия, оглед с триогледална лупа на   Голдман;
- Изследване проходимост на слъзни пътища;
- Изследване на слъзен филм;
- Пахиметрия - изследване дебелина на роговица;
- Ехография

   - А-ехография;
   - B-ехография;
   - Биометрия - изчисляване на вътреочни лещи;
- Флуоресцеинова ангиография;
- Компютърна периметрия;
- Оптична кохерентна томография(OCT)

   - на заден сегмент - OCT Zeiss Stratus;
   - на преден сегмент - OCT Zeiss Visante, Oculyzer II (Pentacam);

COPYRIGHT © 2018 СОБАЛ "Д-Р ТАСКОВ". ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.