СТРУКТУРА

Регистратура  с  уютна  чакалня

Медицински център     -три диагностично-консултативни кабинета
"Д-р Тасков"                  -кабинети за флуоресцеинова ангиография и                                         специализирани изследвания
                                        -очен кабинет на ул. "Бенковски" №5

                                        Приемен кабинет
СОБАЛ                            Диагностичен кабинет
"Д-р Тасков"                   Стационар
                                        Операционен блок - с две операционни зали
                                        Интензивен сектор

Оптики "Б и Д"                 една намираща се в сградата на болницата
                                         и втора на ул. "Бенковски" №5

COPYRIGHT © 2018 СОБАЛ "Д-Р ТАСКОВ". ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.